a

تنها با جستجو و کاوش بسیار می توان به طلا و الماس رسید و آدمی می تواند همه حقایق مربوط به وجودش را دریابد، اگر عمیقا در معدن جانش بکاودو بداند که خود سازنده منش خویش، شکل دهنده به زندگی خویش و معمار تقدیر خویش است.

اگر مراقبانه نظاره کند، در کف اختیار بگیرد، اندیشه هایش را دگرگون سازد و اثر آنها را بر خودش و دیگران و زندگیش و اوضاع و شرایطش دنبال کند، با ممارست صبورانه ارتباط علت و معلول را دریابد و از آن به عنوان وسیله ای برای شناخت خویشتن سود جوید، می تواند به طرزی خطا ناپذیر این را به اثبات برساند.

بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا تنها با صبر و ممارست و ابرام بی وقفه، آدمی می تواند به معبد معرفت گام نهد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *