a

کیمیاگر در حالت وقوف به سر می برد. این وقوف، توفیق خود را همساز می کند.

حیطه آگاهی ما را پیرامون قصدهایمان سازمان می دهد.

کیمیاگر نمیکوشد که رمز و راز زندگی را کشف کند. کیمیاگر اینجاست تا رمز و راز را زندگی کند.

استفان کاوی جیمز آلن دارن هاردی دل آرا قهرمان دون میگوئل روئیز دیپاک چوپرا رندی گیج مارک فیشر منیت موفقیت ناپلئون هیل گیتی خوشدل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *